Zgoda na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Aleksandra Kaliszan prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Sixsilver Aleksandra Kaliszan”, NIP: 6312412158, REGON: 368044759, ul. Zwycięstwa 1 w zakresie świadczenia usługi newslettera oraz 

kampanii e-mail, SMS, social media korzysta z podmiotu przetwarzającego dane osobowe jakim jest:

1) The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego mailchimp.com, służącego do przesyłania newslettera
2) The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, SMS, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu mailchimp.com,

Zakres przekazywanych i przetwarzanych danych:
1) adres e-mail

2) numer telefonu

3) numeru IP urządzenia wykorzystywanego przez osobę korzystającą z usługi

Dane osobowe wskazane powyżej są przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza obszarem Unii Europejskiej, znajdującym się w Stanach Zjednoczonych, który jest państwie trzecim w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej jako „RODO”). Aleksandra Kaliszan prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Sixsilver Aleksandra Kaliszan”, NIP: 6312412158, REGON: 368044759, ul. Zwycięstwa 1, informuje, że Stany Zjednoczone jako państwo trzecie w rozumieniu RODO nie zapewnia standardu ochrony danych osobowych jaki wynika z przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności z RODO, gdyż na terenie Stanów Zjednoczonych przepisy te nie mają zastosowania. Oznacza to , że z udostępnieniem danych osobowych powyżej wskazanym podmiotom zlokalizowanych w państwie trzecim wiąże się potencjalne ryzyko, iż dane te będą przetwarzane bez zachowania rygorów wynikających z RODO. Należy jednak zastrzec, że dotyczy to wyłącznie dwóch Stany Zjednoczone podejmują jako państwo wszelkie niezbędne środki w celu eliminacji ryzyka naruszenia danych osobowych. Jednocześnie przedstawiamy informacje dot. bezpieczeństwa danych ze strony powyżej wskazanego podmiotu:

https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation/
https://mailchimp.com/legal/

Mając na względzie powyższe, niniejszym wyrażam w trybie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO zgodę na przekazanie przez Aleksandra Kaliszan prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Sixsilver Aleksandra Kaliszan”, NIP: 6312412158, REGON: 368044759, ul. Zwycięstwa 1, dotyczących mnie danych osobowych, to jest:

1) adres e-mail

2) numer telefonu

3) numeru IP urządzenia wykorzystywanego przez osobę korzystającą z usługi

do powyżej wskazanych podmiotów w celu świadczenia wskazanych powyżej usług – w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego świadczenia tych usług. 
Przyjmuję do wiadomości, że udzielona przeze mnie zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Dla skutecznego odwołania zgody niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia o odwołaniu niniejszej zgody i przekazanie go do Aleksandra Kaliszan prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Sixsilver Aleksandra Kaliszan”, NIP: 6312412158, REGON: 368044759, ul. Zwycięstwa 1 w dowolnej formie dokumentowej. Odwołanie zgody spowoduje brak możliwości świadczenia powyżej wskazanych usług.